Arhivă pentru iulie, 2010

EXCLUSIV- Info Metrou Raspuns OFICIAL METROU

Posted in Metrou Bucureşti on iulie 26, 2010 by casargoz

In urma solicitarii de clarificari pentru situatia licitatiei de la Magistrala 5 si cu privire la imprumutul efectuat pentru magistrala 6 pentru care nu exista in planul de achizitii nimic in anul 2010 Metrou a raspuns conform legii O.G.27/2002-reglementata prin Legea nr. 233/2002:

Referitor : Stadiul licitaţiei  de la Magistrala 5 ?
S.C. METROREX S.A., în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitaţie restrânsă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică “Magistrala 5 – Secţiunea Râul Doamnei – Haşdeu (Opera) – Lot 1 şi Lot 2 – staţia Valea Ialomiţei inclusiv depoul  şi galeria de legătură”, publicând în luna ianuarie 2010, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunţul de participare, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006.
          Documentaţia de atribuire a fost elaborată pentru cele două loturi de către autoritatea contractantă în colaborare cu firma consultantă – asocierea S.C. METROUL S.A – SYSTRA.
          Procedura de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  a fost iniţiată şi s-a derulat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, şedinţa de deschidere având loc în data de 10.03.2010.
         Datorită numărului mare de candidaturi înregistrate( 18 asociaţii de firme pentru fiecare lot, adică 36 asociaţii de firme), a volumului de documente foarte mare (cca 60.000 file), a complexităţii documentelor transmise de candidaţi ( cu domicilii în 11 ţări şi 3 continente) şi a solicitărilor de clarificări cu privire la candidaturile depuse, procesul de evaluare al candidaturilor a fost finalizat  în luna iulie 2010.
       În conformitate cu prevederile art. 206 din O.U.G. 34/2006, în data de 01.07.2010, în urma finalizării procesului de evaluare a candidaturilor  depuse, s-a transmis tuturor candidatilor rezultatul selecţiei candidaţilor şi termenul până la care se pot depune eventualele contestaţii în conformitate cu art. 256² (1) din OUG 34/2006.
În data de 09.07.2010, Societa Italiana Per Condotte D’aqua a contestat   la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rezultatul etapei de selectie a candidaţilor.
Continuarea cu etapa a doua a  procedurii  de licitaţiei restrânsă va fi stabilită de către S.C. METROREX S.A, după primirea de la CNSC a deciziei privind modul de soluţionare a contestaţiei depuse.
 
Legislaţia în vigoare nu prevede obligativitatea autorităţii contractante de publicare a informaţiilor cu privire la desfăşurarea fiecărei etape din derularea procedurii, ci numai la finalizarea acesteia.
 
În conformitate cu art. 74(1) din HG 925/2006, pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror  informaţii, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului candidaţilor de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
 
 
             Referitor : Ce se întâmplă cu împrumutul BEI cât timp licitaţia stagnează ?
Tragerile din împrumut se vor efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei privind datoria publică. Metrorex are obligaţia de a transmite Băncii Europene de Investiţii rapoarte periodice cu privire la progresul înregistrat în implementare.
În conformitate cu prevederile contractului de finanţare, până în prezent, S.C. Metrorex S.A a transmis Băncii Europene de Investiţii raportul de început privind stadiul de implementare a proiectului.
 
              Referitor:  Există finanţare pentru proiectul Magistralei 5?
Costul total al proiectului este de 883 milioane Euro, din care:
            – credit BEI:     395 milioane Euro
            – buget de stat:  488 milioane Euro
        Termenii acordului de împrumut cu BEI  se modifică în cazul anulării licitaţiei.
 
              Referitor : Procedura privind exproprierile?
La data de 18.01.2010 a fost încheiat în baza procedurilor legale contractul de servicii între S.C. METROREX S.A în calitate de achizitor şi S.C. Centrul de Consultanţă în Afaceri S.R.L, în calitate de prestator având ca obiect servicii de consultanţăn aferente procedurii de expropriere, inclusiv servicii de consultanţă juridică şi reprezentare pentru activitatea de expropriere.
Procedura de expropriere se derulează conform prevederilor legii 33/1994, fiind finalizată faza de notificare a zonelor, imobilelor ce vor fi expreopriate şi care fac parte din secţiunea Eroilor – Râul Doamnei.
 
               Referitor : Magistrala de metrou care face legătura Aeroportului Internaţional Henri Coandă cu reţeaua de metrou
S.C. METROREX S.A se află în faza de elaborare a documentaţiei de ofertare în vederea lansării procedurii de achiziţie prin licitaţie a serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului.

Reclame

Obsesii cu metrou -anuala de arhitectura

Posted in Metrou Bucureşti on iulie 26, 2010 by casargoz

http://www.anuala.ro/proiecte/2010/studii/s35/